آزمونِ آزمایشیِ جی1 – آزمون 1

تیمِ توسعه‌یِ ما، این موتورِ آزمونِ آنلاینِ قدرتمند را، ساخته اند، تا به شما، در آماده‌شدنِ سریع، برای آزمونِ آیین‌نامه‌ی راهنمایی‌ورانندگی انتاریو، کمک کند.

.کارِ نیکو کردن از پر کردن است! در آزمون‌هایِ آزمایشیِ ما شرکت کنید و میزانِ آمادگیِ خود را بسنجید. زمانِ آماده‌سازی فرارسیده است. آزمون‌هایِ آزمایشی، این فرصت را به شما می‌دهد، تا اطلاعاتِ خود را، قبل از آزمونِ اصلی، به محکِ آزمون بگذارید

علائم 1

Keep to the right of the traffic island
a.
b.
c.
d.

Question 1 of 30

Sharp turn or bend in the road
a.
b.
c.
d.

Question 2 of 30

Slow traffic on multi-lane roads must keep right
a.
b.
c.
d.

Question 3 of 30

I am turning left
a.
b.
c.
d.

Question 4 of 30

Do not enter this road
a.
b.
c.
d.

Question 5 of 30

Divided highway begins
a.
b.
c.
d.

Question 6 of 30

Yield Sign
a.
b.
c.
d.

Question 7 of 30

I am slowing or stopping
a.
b.
c.
d.

Question 8 of 30

a.
b.
c.
d.

Question 9 of 30

a.
b.
c.
d.

Question 10 of 30

Prohibited sign
a.
b.
c.
d.

Question 11 of 30

a.
b.
c.
d.

Question 12 of 30

U-turn Sign
a.
b.
c.
d.

Question 13 of 30

Slow moving vehicle
a.
b.
c.
d.

Question 14 of 30

Permissive sign
a.
b.
c.
d.

Question 15 of 30

Do not turn left at the intersection
a.
b.
c.
d.

Question 16 of 30

Destination board
a.
b.
c.
d.

Question 17 of 30

Speed limit changes ahead
a.
b.
c.
d.

Question 18 of 30

Railway crossing ahead
a.
b.
c.
d.

Question 19 of 30

You must come to a complete stop
a.
b.
c.
d.

Question 20 of 30

school zone
a.
b.
c.
d.

Question 21 of 30

a.
b.
c.
d.

Question 22 of 30

a.
b.
c.
d.

Question 23 of 30

Traffic lights ahead. Slow down
a.
b.
c.
d.

Question 24 of 30

I am turning right
a.
b.
c.
d.

Question 25 of 30

Do not stop in the area between the signs
a.
b.
c.
d.

Question 26 of 30

The driver in this lane must turn right
a.
b.
c.
d.

Question 27 of 30

Winding road ahead
a.
b.
c.
d.

Question 28 of 30

Road work ahead
a.
b.
c.
d.

Question 29 of 30

Bump or uneven pavement on the road ahead
a.
b.
c.
d.

Question 30 of 30


 

.لطفا به خاطر داشته باشید که این آزمون‌ها، آزمونِ اصلی جی1 نیستند. ما هیچ مسئولیتی، در قبالِ نتیجه‌ی آزمون اصلی شما نداریم

تمامِ آزمون‌هایِ جی1 انتاریو موجود در این سایتِ آنلاین، رایگان می‌باشد. شما می‌توانید هر چقدر که مایلید از آنها بهره‌مند شوید. لطفا فراموش نکنید که صفحه‌یِ ما را در فیسبوک لایک کنید، همان‌طور که قبلا هم افرادِ زیادی این کار را کرده اند، و همچنین وبسایتِ ما را به دوستانِ خود معرفی کنید، تا آنها نیز بتوانند آزمونِ جی1 انتاریو را، به آسانی پشت سر بگذارند. به لطفِ آزمون‌هایِ دقیقِ تهیه‌شده، ما تا کنون توصیه‌نامه‌هایِ زیادی از رانندگانی که به کمکِ این آزمون‌ها، قادر به دریافتِ گواهی‌نامه‌یِ جی1 خود شده‌اند، دریافت کرده‌ایم. این وبسایت به دلیل ارائه‌ی نمونه سوالات با کیفیت و رایگان توانسته در میان دیگر وبسایت‌ها خوش بدرخشد

.دستورالعمل: قبل از انجامِ آزمون‌ها، کتابِ رسمیِ راهنمایی‌ورانندگی انتاریو را، مطالعه کنید

Apnatoronto Address: 510 Curran Place #3706 Mississauga, Ontario L5B 0J8 Canada Phone: 905-812-2718 Business Email: [email protected]

©2020 apnatoronto.com

Log in with your credentials

Forgot your details?