آزمونِ آزمایشیِ جی1 – آزمون 1

تیمِ توسعه‌یِ ما، این موتورِ آزمونِ آنلاینِ قدرتمند را، ساخته اند، تا به شما، در آماده‌شدنِ سریع، برای آزمونِ آیین‌نامه‌ی راهنمایی‌ورانندگی انتاریو، کمک کند. .کارِ نیکو کردن از پر کردن است! در آزمون‌هایِ آزمایشیِ ما شرکت کنید و میزانِ آمادگیِ خود را بسنجید. زمانِ آماده‌سازی فرارسیده است. آزمون‌هایِ آزمایشی، این فرصت را به شما می‌دهد، تا اطلاعاتِ خود را، قبل از آزمونِ اصلی، به محکِ آزمون بگذارید

علائم 1

The driver in this lane must turn right
a.
b.
c.
d.

Question 1 of 30

Divided highway begins
a.
b.
c.
d.

Question 2 of 30

Keep to the right of the traffic island
a.
b.
c.
d.

Question 3 of 30

U-turn Sign
a.
b.
c.
d.

Question 4 of 30

Slow moving vehicle
a.
b.
c.
d.

Question 5 of 30

You must come to a complete stop
a.
b.
c.
d.

Question 6 of 30

Do not turn left at the intersection
a.
b.
c.
d.

Question 7 of 30

Slow traffic on multi-lane roads must keep right
a.
b.
c.
d.

Question 8 of 30

Winding road ahead
a.
b.
c.
d.

Question 9 of 30

a.
b.
c.
d.

Question 10 of 30

Yield Sign
a.
b.
c.
d.

Question 11 of 30

I am turning right
a.
b.
c.
d.

Question 12 of 30

Do not stop in the area between the signs
a.
b.
c.
d.

Question 13 of 30

Traffic lights ahead. Slow down
a.
b.
c.
d.

Question 14 of 30

a.
b.
c.
d.

Question 15 of 30

Prohibited sign
a.
b.
c.
d.

Question 16 of 30

I am slowing or stopping
a.
b.
c.
d.

Question 17 of 30

a.
b.
c.
d.

Question 18 of 30

Speed limit changes ahead
a.
b.
c.
d.

Question 19 of 30

Permissive sign
a.
b.
c.
d.

Question 20 of 30

a.
b.
c.
d.

Question 21 of 30

Railway crossing ahead
a.
b.
c.
d.

Question 22 of 30

Bump or uneven pavement on the road ahead
a.
b.
c.
d.

Question 23 of 30

Destination board
a.
b.
c.
d.

Question 24 of 30

a.
b.
c.
d.

Question 25 of 30

I am turning left
a.
b.
c.
d.

Question 26 of 30

Do not enter this road
a.
b.
c.
d.

Question 27 of 30

Road work ahead
a.
b.
c.
d.

Question 28 of 30

Sharp turn or bend in the road
a.
b.
c.
d.

Question 29 of 30

school zone
a.
b.
c.
d.

Question 30 of 30


 

.لطفا به خاطر داشته باشید که این آزمون‌ها، آزمونِ اصلی جی1 نیستند. ما هیچ مسئولیتی، در قبالِ نتیجه‌ی آزمون اصلی شما نداریم تمامِ آزمون‌هایِ جی1 انتاریو موجود در این سایتِ آنلاین، رایگان می‌باشد. شما می‌توانید هر چقدر که مایلید از آنها بهره‌مند شوید. لطفا فراموش نکنید که صفحه‌یِ ما را در فیسبوک لایک کنید، همان‌طور که قبلا هم افرادِ زیادی این کار را کرده اند، و همچنین وبسایتِ ما را به دوستانِ خود معرفی کنید، تا آنها نیز بتوانند آزمونِ جی1 انتاریو را، به آسانی پشت سر بگذارند. به لطفِ آزمون‌هایِ دقیقِ تهیه‌شده، ما تا کنون توصیه‌نامه‌هایِ زیادی از رانندگانی که به کمکِ این آزمون‌ها، قادر به دریافتِ گواهی‌نامه‌یِ جی1 خود شده‌اند، دریافت کرده‌ایم. این وبسایت به دلیل ارائه‌ی نمونه سوالات با کیفیت و رایگان توانسته در میان دیگر وبسایت‌ها خوش بدرخشد .دستورالعمل: قبل از انجامِ آزمون‌ها، کتابِ رسمیِ راهنمایی‌ورانندگی انتاریو را، مطالعه کنید