آزمونِ آزمایشیِ جی1 – آزمون 2

تیمِ توسعه‌یِ ما، این موتورِ آزمونِ آنلاینِ قدرتمند را، ساخته اند، تا به شما، در آماده‌شدنِ سریع، برای آزمونِ آیین‌نامه‌ی راهنمایی‌ورانندگی انتاریو، کمک کند.

.کارِ نیکو کردن از پر کردن است! در آزمون‌هایِ آزمایشیِ ما شرکت کنید و میزانِ آمادگیِ خود را بسنجید. زمانِ آماده‌سازی فرارسیده است. آزمون‌هایِ آزمایشی، این فرصت را به شما می‌دهد، تا اطلاعاتِ خود را، قبل از آزمونِ اصلی، به محکِ آزمون بگذارید

علائم 2

Right lane ends ahead

a.
b.
c.
d.

Question 1 of 30

Steep hill ahead

a.
b.
c.
d.

Question 2 of 30

Traffic may travel in one direction only

a.
b.
c.
d.

Question 3 of 30

a.
b.
c.
d.

Question 4 of 30

Do not pass on this road

a.
b.
c.
d.

Question 5 of 30

The lane is only for two-way left turns

a.
b.
c.
d.

Question 6 of 30

Construction work one kilometre ahead

a.
b.
c.
d.

Question 7 of 30

Do not turn right when facing a red light

a.
b.
c.
d.

Question 8 of 30

a.
b.
c.
d.

Question 9 of 30

Pavement is slippery when wet

a.
b.
c.
d.

Question 10 of 30

Slight bend or curve in the road ahead

a.
b.
c.
d.

Question 11 of 30

Stop sign ahead

a.
b.
c.
d.

Question 12 of 30

Road branching off ahead

a.
b.
c.
d.

Question 13 of 30

Share the road with oncoming traffic

a.
b.
c.
d.

Question 14 of 30

Roundabout ahead

a.
b.
c.
d.

Question 15 of 30

a.
b.
c.
d.

Question 16 of 30

Deer regularly cross this road; be alert for animals

a.
b.
c.
d.

Question 17 of 30

Bicycle crossing ahead

a.
b.
c.
d.

Question 18 of 30

Divided highway ends

a.
b.
c.
d.

Question 19 of 30

Do not turn left during the times shown

a.
b.
c.
d.

Question 20 of 30

Watch for pedestrians

a.
b.
c.
d.

Question 21 of 30

Intersection ahead

a.
b.
c.
d.

Question 22 of 30

a.
b.
c.
d.

Question 23 of 30

a.
b.
c.
d.

Question 24 of 30

No bicycles allowed on this road

a.
b.
c.
d.

Question 25 of 30

Do not park in the area between the signs

a.
b.
c.
d.

Question 26 of 30

Flashing lights on the arrows show the direction to follow

a.
b.
c.
d.

Question 27 of 30

No pedestrians allowed on this road

a.
b.
c.
d.

Question 28 of 30

Do not drive through the intersection

a.
b.
c.
d.

Question 29 of 30

Pavement narrows ahead

a.
b.
c.
d.

Question 30 of 30


 

.لطفا به خاطر داشته باشید که این آزمون‌ها، آزمونِ اصلی جی1 نیستند. ما هیچ مسئولیتی، در قبالِ نتیجه‌ی آزمون اصلی شما نداریم

تمامِ آزمون‌هایِ جی1 انتاریو موجود در این سایتِ آنلاین، رایگان می‌باشد. شما می‌توانید هر چقدر که مایلید از آنها بهره‌مند شوید. لطفا فراموش نکنید که صفحه‌یِ ما را در فیسبوک لایک کنید، همان‌طور که قبلا هم افرادِ زیادی این کار را کرده اند، و همچنین وبسایتِ ما را به دوستانِ خود معرفی کنید، تا آنها نیز بتوانند آزمونِ جی1 انتاریو را، به آسانی پشت سر بگذارند. به لطفِ آزمون‌هایِ دقیقِ تهیه‌شده، ما تا کنون توصیه‌نامه‌هایِ زیادی از رانندگانی که به کمکِ این آزمون‌ها، قادر به دریافتِ گواهی‌نامه‌یِ جی1 خود شده‌اند، دریافت کرده‌ایم. این وبسایت به دلیل ارائه‌ی نمونه سوالات با کیفیت و رایگان توانسته در میان دیگر وبسایت‌ها خوش بدرخشد

.دستورالعمل: قبل از انجامِ آزمون‌ها، کتابِ رسمیِ راهنمایی‌ورانندگی انتاریو را، مطالعه کنید

©2019 apnatoronto.com

Log in with your credentials

Forgot your details?